Skip to main content

TBMM mensupları randevu ile kimlik ve kurum kartlarını beyan ederek kliniğimize başvurabilirler. Muayene sonrasında yapılması gereken işlemler Türk Dişhekimleri Birliği ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilir ve TBMM Milletvekili Hizmetleri Başkanlığından provizyon alınarak faturalandırılır. TBMM’ye gönderilir. Provizyon sonrası onaylanan tutar kliniğimize kurum tarafından, diğer kalan tutar hasta tarafından ödenir.

Leave a Reply

Close Menu