ArayınWhatsapp

Periodontoloji (Diş eti) Uzmanı

Eğitim Bilgileri
2009 – 2014 Doktora / Selçuk Üni. DHF, Periodontoloji AD, Konya
2003 – 2009 Lisans / Hacettepe Üni. DHF, Ankara
2000 – 2003 Kütahya Fen Lisesi, Kütahya

Mesleki Tecrübe
Ocak 2018 – Kasım 2018 Anabilim Dalı Başkanı / Necmettin Erbakan Üni. DHF, Periodontoloji AD,Konya
Mart 2015 – Kasım 2018 Dr.Öğr.Üyesi / Necmettin Erbakan Üni. DHF, Periodontoloji AD, Konya
Mart 2011 – Aralık 2014 Araştırma Görevlisi / Selçuk Üniversitesi DHF, Periodontoloji AD, Konya
Ekim 2009 – Aralık 2014 Doktora Öğrencisi / Selçuk Üniversitesi DHF, Periodontoloji AD, Konya

Yabancı Dil
– İngilizce – İleri seviye

Doktora Tezi
– Sigara içen kronik periodontitisli bireylerde cerrahisiz periodontal tedaviye ek diyod lazer dekontaminasyon işleminin biyokimyasal ve klinik parametrelere etkisi.
Danışman: Prof.Dr. Tamer ATAOĞLU (2014)

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
– TPD (Türk Periodontoloji Derneği)
– EFP (European Federation of Periodontology)

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar
– Öncü, E., & Erbeyoğlu, A.A. (2017). Enhancement of Immediate Implant Stability and Recovery Using Platelet-Rich Fibrin. The International journal of periodontics & restorative dentistry. DOI:10.11607/prd.2505.
– Öncü, E., Erbeyoğlu, A.A., & Alan, R. (2017). Comparison of Gingivectomy Procedures for Patient Satisfaction: Conventional and Diode Laser Surgery. Selcuk Dent J, 4, 6-9.
– Erbeyoğlu, A.A., & Köseoğlu, S. (2010). Akut Nekrotizan Ülseratif Gingivitisin Tedavisi: Vaka Sunumu. Konya Diş Hekimleri Odası Dergisi, 1(1), 23-26.

Katıldığı Kurslar, Seminerler ve Kongreler

Konuşmacı Olarak:
 Total Rehabilitation and Dental Implantology Conference, 2016. (Role of platelet rich-fibrin in implant dentistry.)
 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Ziraat Fakültesi Seminerleri, 2015. (Prezi programı ile etkili sunum teknikleri.)

Poster Sunumu:
 EuroPerio 9. Uluslararası Kongresi, Amsterdam, 2018. (Comparision effectiveness of different decontamination methods for removal of bacterial biofilm.)
 TPD 48. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, 2018. (Generalize kronik periodontitis hastasının adım adım periodontal tedavisi ve anterior diş eksikliğinin akrilik dişle rehabilitasyonu.)
 22. BASS Kongresi, Selanik, 2017. (Usage of different surgical techniques in the treatment of gingival recessions: Case series.)
 EuroPerio 8. Uluslararası Kongresi, Londra, 2015. (Gingival crevicular fluid oxidant, antioxidant and protein carbonyl levels of smoker chronic periodontitis patients and adjunctive diode laser decontamination in their treatment.) (Adjunctive diode laser decontamination in the treatment of smoker chronic periodontitis patients and gingival crevicular fluid interleukin-1β levels.) (Gingival recession treatment with laterally positioned flap technique: Case series.)
 TPD 45. Bilimsel Kongresi, Ankara, 2015. (Konvansiyonel cerrahi ve lazer cerrahisi ile yapılan gingivektomi prosedürlerinin hasta memnuniyeti açısından karşılaştırılması.)
 CEDIADR 46. Uluslararası Kongresi, Floransa, 2013. (Laser-assisted gingival tissue procedures before restorative and orthodontic treatments.) (Laser-assisted vestibuloplasty: Case series.)
 FDI 101. Uluslararası Kongresi, İstanbul, 2013. (Isolated gingival recession treatment with laterally positioned flap technique: Case series.)
 TPD 43. Bilimsel Kongresi, İzmir, 2013. (Fenitoine bağlı şiddetli dişeti büyümesinin tedavisi: Vaka sunumu.)
 EuroPerio 7. Uluslararası Kongresi, Viyana, 2012. (The rough surface coverage of an implant with rotated palatal flap.)
 İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, 2012. (Laterale kaydırma flep tekniği ile izole dişeti çekilmesi tedavisi: Vaka sunumu.)

Dinleyici Olarak:
 Etyolojisinden Tedavisine Peri-İmplantitis, TPD İstanbul Toplantıları, İstanbul, 2019.
 Eğiticilerin Eğitimi Kursu, Konya, 2016.
 İmplant Radyolojisi ve Dental Volümetrik Tomografi, Konya, 2012.
 Hızlandırılmış İmplant Tedavisi; Kemik Grefti ve Yumuşak Doku Yönetiminde Güncel Kavramlar; Otojen Kemik ile İleri Cerrahi Prosedürleri-Prof.Dr. Fouad Khoury, İstanbul, 2011.
 İmplantolojide Yenilikler ve Lazer Kullanımı, Isparta, 2011.
 Periodontal Regeneration: Current and Future Aspects Symposium, Konya, 2011.

Pozisyonu : Periodontoloji Uzmanı

İletişim

EnglishGermanTurkey