İmplantlar standardize edilmiş hassas bir cerrahiyle çene kemiğine yerleştirildikten sonra iyileşme döneminde hareketsiz olarak kalmalıdır.Günümüzde gelişen teknoloji ile geliştirilen yeni implant yüzeyleri ve tasarımları sayesinde cerrahi sonrası iyileşme için gereken bekleme süresi 15 güne kadar indirilmiştir.

Dental implant uygulamalarında başarıyı etkileyen en önemli faktör operasyon sonunda implantın stabilitesinin sağlanmış olmasıdır.İmplantın ilk yerleştirilmesi sırasında oluşan bu stabiliteye primer stabilite denir.Primer stabiliteyi de etkileyen faktörler;

 • İmplantın yerleştirileceği çene kemiğinde yapılacak cerrahi işlemin hassasiyeti,
 • Kemik ve implant yüzeyi arasındaki kontakt miktarı( yani implantın sıkıca kemiğe tutunmuş olması),
 • İmplant yerleştirelecek kemiğin yoğunluğu, kalitesi

Primer olarak cerrahi işlem sırasında elde edilen stabilite sayesinde implant, kemikle sıkıca bir kontakt sağlamış olur.Böylece iyileşme sürecinde osseoentegrasyonu sağlıklı bir şekilde tamamlanır. Bu duruma sekonder stabilite denir.Sekonder stabilite fonksiyon sırasında oluşan kuvvetlerin karşılanması için gereklidir.

Dental implantlar çene kemiği içine yerleştirildikten sonra 3 farklı zamanlamayla üst yapıları yapılarak fonksiyon görmeye başlarlar.Bu zamanlar şöyle sıralanır:

 • İmmediyat yükleme (ilk bir haftada implantın üzerine protezinin yapılması)
 • Erken yükleme (ilk bir hafta ile 3. Ayın başlangıcında implantın üzerine protezinin yapılması)
 • Geleneksel yükleme (3. Ayın başlangıcında sonra implantın üzerine protezinin yapılması)

İMMEDİYAT(DİŞİ ÇEKER ÇEKMEZ YAPILAN İMPLANT) YÜKLEME KOŞULLARI

TAM DİŞSİZ HASTALARDA İMMEDİYAT YÜKLEME:

Ağzında hiç dişi olmayan hastalarda( tam dişsiz hastalarda),2 tür protez yapılabilir;

 • 2 veya 4 implant kullanılarak yapılan implant-doku destekli hareketli protezler (overdenture protezler),
 • 6-8 implant kullanılarak yapılan ve sadece implantlardan destek alınarak yapılan ve hastanın çıkartamadığı sabit protezlerdir.

Alt çenede ön bölgede yapılan implantların başarı oranı oldukça yüksektir.Bu bölgede yapılan implantlarda implantı yerleştirir yerleştirmez üzerine protezinin yapıldığı vakalarda da yani immediyat yükleme yapıldığı vakalarda da başarı oranı yüksek bulunmuştur.İmplant sayısı arttıkça başarı oranı da artmaktadır.Bu bölgede dikkat edilmesi gerekenlerden birisi, immediyat yükleme yapılacaksa , immediyat protezin kanatlı olmaması ya da fonksiyona girmemesi gerekir.

Üst çenede ise durum biraz daha farklıdır.Üst çenede tam dişsiz vakalarda daha fazla sayıda implant kullanmak gerekebilir.Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki immediyat yükleme sonrası gözlenen implant kayıplarının çoğu posterior maxilla bölgesinde olmaktadır.Diğer yandan kemik kalitesi yüksek olan bir hastada 6-7 implantın immediyat yüklemesinde herhangibir problem olmadığı gösterilmiştir.

OVERDENTURE PROTEZLERDE İMPLANT ÜSTÜ YÜKLEME

Alt çenede mental foramenler arası bölgede(alt çene ön bölge) yerleştirilen implantlar üzerine yapılan overdenture protezlerde immediyat yükleme başarılı olarak uygulanmaktadır. Özellikle implantların barlarla birbirine bağlandığı overdenture protezlerde risk oranı sabit protezlerden daha düşüktür.çünkü hasta geceleri protezlerini çıkartarak parafonksiyon riskini ortadan kaldırır.Ayrıca gelen kuvvetler yumuşak dokularla paylaşılmış olur.

BÖLÜMLÜ DİŞSİZ HASTALARDA İMMEDİYAT YÜKLEME

Bu tip hastalarda hastanın kendi dişleri var olmakla birlikte , diş çekimlerine bağlı olarak eksik dişleri de mevcuttur.Ancak hasta kendi dişleriyle de fonksiyon görebilmektedir.Bu hastalarda yapılacak bir immmediyat restorasyon daha çok estetik gereksinimler için yapılır.

Kemiğin kalitesi ve implant uygulanacak bölge , implantın başarısı açısından önem arzetmektedir.Bunun yanısıra hastanın parafonksiyonel alışkanlığının olmaması( diş sıkma, diş gıcırdatma gb),herhangibir periodontal hastalığının olmaması,sigara içme alışkanlığının olmaması da implant başarısında öenmli rol oynamaktadır.

Cerrahi ve protetik protokollere uyulduğu takdirde kemik kalitesinin de uygun olduğu vakalarda immediyat yükleme güvenilir bir yöntemdir.

TEK DİŞ İMPLANTLARDA İMMEDİYAT YÜKLEME

Tek diş eksikliklerinde implantların anında yüklenmesinin en önemli nedeni estetiktir.İmmediyat yükleme yapılacaksa kemiğin kalitesi önemlidir.Diş çekiminden hemen sonra implant yerşeltirilip üzerine de aynı seansa diş yapılacaksa bu bölgede herhangibir periodontal ve periapikal enfeksiyon olmaması gerekir.

İMMEDİYAT YÜKLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

İmmediyat yüklemenin başarılı olabilmesi aşağıda ki faktörlere bağlıdır;

1-İmplantın yüzey özelliği

İmplantlar ya sadece tornalanmış ya da birçok mekanik ve kimyasal işleme tabi tutulmuş yüzey özelliklerine sahiptir.Başlıca yüzeyler:

*HA (hidroksiapatit) kaplı yüzeyler

*TPS (titanyum plazma sprey ) yüzeyler

*TİO ( titanyum oksit) yüzeyler

*SLA ( kumlama ve asitle pürüzlendirme ) yüzeyler

Pürüzlü titanyum yüzeyleri ve pürüzsüz ince dokulu titanyum yüzeyleri kıyaslandığında pürüzlü yüzeye sahip implantlarda, kemik –implant kontakt miktarının daha fazla olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalarda HA kaplı implantların TPS implantlara oranla daha yüksek oranda kemik kontağı gösterdiği bulunmuştur.

2- İmplant geometrisi

Yapılan çalışmalarda implantın geometrisi ve şeklinin primer implant stabilitesinden sorumlu olduğunu göstermiştir. Araştırıcılar vida şekilli implantların tercih edilmesini önermişlerdir. Vida şeklinde ki implantların yivleri arasında ki mesafenin çok köklü molarlarınkine yakın yüzey alanına sahip olduklarını tespit etmişlerdir.Hem yivli hem de yüzeyi pürüzlü implantların primer stabiliteyi arttırdığı gösterilmiştir.Bir başka çalışmada da vida şekilli implantların silindirik implantlara göre daha iyi primer stabilizasyona sahip olduğu bulunmuştur.

3- İmplant – dayanak bağlantısı

İmplant-dayanak bağlantısının gelecek kuvvetler karşısında kırılma, vidada gevşeme veya üst yapıda kırılma olmasına neden olacak lokal bir gerilim alanı oluşturmayacak şekilde doğru bir aksda ve pozisyonda yerleştirilmiş olması gerekmektedir.

4- İmplant boyutları

Literatürde immediyat yükleme yapılmış implantların kritik uzunluk ve çapı için daha fazla araştırma yapılması gerektiği rapor edilmiştir.

5- İmplantın stabilitesi

İmmediyat yükleme için implant stabilizasyonunun iyi olması gerekmektedir.

6- İmplant yerleştirme tork değeri

Araştırmacılar başarılı bir immediyat yükleme için uygulanacak tork kuvvetinin 32 Ncm değerinin üzerinde olması gerektiğini belirtmişlerdir.

7- Okluzyon

İmplantların protetik başarısında okluzyonun önemi tartışmasızdır.Anterior tek implant ile yapılan tedavilerde çenenin her hareketinde karşıt dişle temas olmaması istenir.Küçükazılar bölgesinde yapılan implantlarda ise premolar dişlerin kanin ( köpek) dişlere benzetilmesi tavsiye edilmektedir.

Okluzyon kontrolünde tercihen karşıt dişlerle erken temaslardan ve çatışmalardan kaçınılması öngörülmektedir.Özellikle metal destekli porselen köprülerde kanat uzantıları varsa , yüklemenin tipi ne olursa olsun anterior disokluzyonun mutlaka hazırlanması , lateral , protriziv hareketlerde ve maximum interkuspidasyonda temas olmamasına dikkat edilmesi tavsiye edilmektedir.

8- Hasta faktörleri

Bruksizm ve diş sıkma gibi parafonksiyonel alışkanlıklar risk faktörü olarak sayılırlar. Bunun nedeni, laterla kuvvetin büyüklüğü ve süresinin artmasıdır.

Beğendiyseniz?

Oy verebilirsiniz.

Ortalama Oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylanmadı. İlk oylayan siz olun.

Paylaş:
TurkeyEnglishGermanUnited Arabic EmiratesRussia

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla BEYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ A.Ş. (AVRUPADİŞ veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

BEYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ A.Ş. ("AVRUPADİŞ") olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

BEYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ A.Ş.

Adres: Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı Skyport Residence No:1/27-49 Beylikdüzü / İSTANBUL

Telefon: +90 444 2 280

E-Posta: [email protected]

Kep adresi:

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlığa ilişkin verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Personelimiz aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Hasta Hizmetleri bölümümüz tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • KVKK danışmanlarımız tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümlerimiz tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümleri tarafından kliniğimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Klinik Yönetimi ve Personeli tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Klinik Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından kliniğimizdeki sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Klinik yönetimi ve personeli tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen "Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz" AVRUPADİŞ ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için kliniğimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve AVRUPADİŞ'in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AVRUPADİŞ'in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun'un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, "www.avrupadis.com" web adresindeki "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu" nu doldurarak;

 • Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı Skyport Residence No:1/27-49 Beylikdüzü / İSTANBUL  adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.