Diş Tedavisinde Çocuk Hastaya Psikolojik Yaklaşım

1895 yılında Mc Elroy “yapılan diş tedavisi çok başarılı olsa dahi çocuk kliniği gözyaşları içerisinde terk ediyorsa, bu randevu başarısızdır” demiştir. Bu söz diş hekimliğinde başarının sadece teknik ölçütlerle belirlenemeyeceği konusundaki ilk yorumdur. Davranış yönlendirmesi hem doktor ve hasta arasındaki güveni geliştirmek hem de korku ve anksiyetenin yok edilmesine yönelik uygulamalar olarak tanımlanır.

Çocukların iletişim yeteneği sınırlıdır. Korku ve kaygılarını ifade edemezler ve korkularıyla başa çıkmayı bilemezler. Korkularını yenememeleri nedeniyle ya tehdit oluşturan etkenden kaçarlar ya da engelleme yoluna giderler. Bu nedenle diş hekimlerinin çoğu çocuk hastadan, çocukların onlardan korktuğundan daha fazla korkarlar. Çocuk diş hekimliğinde başarılı bir tedavinin ilk adımı, çocukla iletişim kurabilmek ve onların davranışlarını yönlendirebilmektir. Bunu ise ancak çocuk gelişimi ve psikolojisini iyi bilen bir hekim başarabilir. Çocuklarda davranış yönlendirmesi ile ilgili tek bir yöntem yoktur. Diş hekimi çocuk hastayla karşılaştıkça deneyimi artacaktır.

Diş hekiminin çocukla ilk karşılaşmasında sergileyeceği davranış biçimi ve yaklaşım, onun istikbaldeki dental hikâyesini ve diş hekimleri ile ilgili görüşlerini şekillendirecektir. Bu nedenle Pedodontistler için çocuk hastayı kazanmak, yapılacak tedaviden çok daha önemlidir. Çocukların yetişkin olmadığı unutulmamalı ve her çocuğa yaklaşım ve kullanılan dil onların yetenek ve anlama kapasitelerine uygun olarak seçilmelidir.

Çocuklar büyüklere yardım etmekten çok hoşlanırlar, bilinmeyene karşı doğal korkuları vardır, utangaçtırlar ve çok iyi izlemcidirler. Çocuklara uygulanan davranış yönlendirme tekniklerinde onların bu dört temel özelliğinden yararlanılarak işbirliği kurulmaya çalışılır.

Diş hekimi ile ilk kez karşılaşan bir çocuğun davranışlarını şekillendiren üç neden vardır:

 • Ailenin diş tedavileri konusundaki davranış şekli
 • Ailesi ve arkadaşlarından duyduğu olumlu veya olumsuz diş tedavisi anıları
 • Kendisinin geçmişteki doktor tecrübeleri

Bu ön yargılarla ilişkili olarak diş hekimi ile ilk kez karşılaşan çocuk olumlu ya da olumsuz davranışlar sergiler. Diş hekimlerinin elinde olmadan gelişen bu koşullara karşın; güler yüzlü, sabırlı, nazik bir davranış sergilemesi, yumuşak ama net bir ses tonu, önlüksüz spor bir kıyafet giymesi, sevimli bir muayene ortamı ile ilgili ve güler yüzlü yardımcı personel çocuğun güvenini kazanma yolunda ilk adım olacaktır.

Çocuklar ailelerin ürünüdür ve davranışlar genellikle ailenin konuyla ilgili yaklaşımları ile şekillenir. Çocuğu tanımanın ilk adımı aileyi tanımaktır. Ailenin çocuğu getiriş şekli, vücut dili ve çocukla iletişimi aile tipi konusunda bilgi edinmemizi sağlar. Çocuk hastanın tedaviye hazırlanmasında çocuk, aile ve diş hekiminin iş birliği esastır. Çocuğun diş hekimi veya doktora hazırlanmasındaki en etkin yol ailenin çocuktan önce bir ön randevu ile yapılacak tedaviler konusunda bilgi alarak çocuğu hazırlamasıdır.

Ailenin özellikle annenin diş hekimi korkusu ve çocuğun kaygıları arasında somut bir ilişki vardır. Aile ile yüz yüze konuşularak ailenin diş tedavisi ile ilgili korkuları ve yaklaşımı öğrenilir.

Ebeveynler, çocukların yanında olumsuz tedavi ve doktor anılarını anlatmamaları çocuğu cezalandırmak veya tehdit amacıyla onu doktora, diş hekimine götürmek ve iğne yapılması ile tehdit etmemeleri konusunda özellikle uyarılmalıdır.

Ebeveynler “çocuklar kendi diş sağlıklarını koruyamayacaklarına göre bu görev size düşmektedir” sloganı ile çocuğun diş sağlığındaki temel rolleri konusunda motive edilmelidir. Aile çocuğun diş sağlığına önem veriyorsa özellikle övülmelidir Ebeveyn çocuğu diş hekimine dişlerinde sorun ortaya çıkmadan önce sadece kontrol ve koruyucu uygulamalar için götürmeleri konusunda uyarılmalıdır.

Çocuğun dişlerindeki sorundan haberdar olup olmadığı öğrenilmelidir. Çocuğun dişleri ile ilgili sorunu olduğundan haberdar olması (özellikle daha önce diş çekimi yaptırmış olan çocuklarda) korkusunu arttıracaktır. İlk randevu çocukla tanışma ve Flor, fissür örtücü gibi basit uygulamalarla sınırlı olmalıdır.

Ebeveyn çocuğa diş hekiminin uygulayacağı davranış yönlendirici yöntemler konusunda bilgilendirilmelidir. Çocuğun hastane ortamında nasıl davrandığı, korkusu varsa nedeni, ailenin çocuğun tedavisi esnasında nasıl davranacağını umduğu, çocuğun okuldaki davranışları ile ilgili bilgi alınmalıdır.

Ebeveynlerin %90’ı ilk randevuda çocukla birlikte olmak isterler. 3‐4 yaş altındaki çocukların uyum yeteneği az olduğundan tedavi esnasında velinin çocuğun yanında bulunması yararlıdır. Daha ileri yaşlarda ise aileye tedavi esnasında çocukla birlikte olmasının avantaj ve dezavantajları anlatılmalıdır. Çocuğun tek başına tedavi olmasının özgüvenini arttıracağı vurgulanmalıdır. Okul çağındaki çocuklarda velinin tedavi esnasında çocukla birlikte olması, tedavi esnasında çocuğu azarlaması, korku belirtileri göstermesi, hekimin davranışlarına müdahale etmesi, ani hareketler yaparak çocuğun dönmesine neden olması gibi sebeplerden dolayı hekimle çocuğun iletişiminde sorunlara neden olabilmektedir.

Sadece uyum sorunu olan çocuklarda başlangıçta çocuk ve ailenin birlikte olması kaygıyı azaltıcı bir etken olabilir. Ancak ebeveyn tedavi esnasında “sadece pasif ve sessiz bir yardımcı rolü” oynaması konusunda uyarılmalıdır. Ailenin çocukla birlikte olma isteği daha sonraki randevularda azalır.

Beğendiyseniz?

Oy verebilirsiniz.

Ortalama Oy 5 / 5. Oy sayısı: 1

Henüz oylanmadı. İlk oylayan siz olun.

Etiketler

Bir Cevap Yazın

Paylaş:
TurkeyEnglishGermanUnited Arabic EmiratesRussia

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla BEYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ A.Ş. (AVRUPADİŞ veya “Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.

BEYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ A.Ş. ("AVRUPADİŞ") olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Bu bilinçle, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen çerçevede işlemekteyiz.

BEYDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIK MERKEZİ A.Ş.

Adres: Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı Skyport Residence No:1/27-49 Beylikdüzü / İSTANBUL

Telefon: +90 444 2 280

E-Posta: [email protected]

Kep adresi:

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Sizlere yüksek standartlarda hizmet sunabilmek amacı ile kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adresiniz, Telefon numaranız, Elektronik posta adresiniz gibi iletişim verileriniz,
 • Banka hesap numaranız, IBAN numaranız gibi finansal verileriniz,
 • Dosyanızda takip edilmesi amacıyla sunduğunuz laboratuvar ve görüntüleme sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, reçete bilgileriniz gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlığa ilişkin verileriniz,
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,
 • Kliniğimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü ve ses kaydınız,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz,
 • Kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileriniz.

Yukarıda sayılmış olan kişisel verileriniz ile özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Personelimiz aracılığı ile randevunuz hakkında sizi bilgilendirme,
 • Hasta Hizmetleri bölümümüz tarafından kimliğinizin teyit edilmesi,
 • KVKK danışmanlarımız tarafından çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümlerimiz tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler bölümleri tarafından kliniğimiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi,
 • Klinik Yönetimi ve Personeli tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Klinik Yönetimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından kliniğimizdeki sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Klinik yönetimi ve personeli tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi.

Yukarıda belirtilen "Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz" AVRUPADİŞ ve dış hizmet sağlayıcıların bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

 • Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri,
 • Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri),
 • Sosyal Güvenlik Kurumu,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri,
 • Nüfus Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Eczacılar Birliği,
 • Adli makamlar,
 • Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar,
 • Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu,
 • Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz,
 • Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler,
 • İşvereniniz ile,
 • Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için kliniğimize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve AVRUPADİŞ'in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda AVRUPADİŞ'in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun'un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Veri Güvenliği ve Başvuru Hakkı

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, "www.avrupadis.com" web adresindeki "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu" nu doldurarak;

 • Yakuplu Mh. Hürriyet Bulvarı Skyport Residence No:1/27-49 Beylikdüzü / İSTANBUL  adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla iletebilirsiniz.